Prof. dr. Sefer Međedović

Univerzitet u Novom Pazaru izražava veliko žaljenje zbog gubitka uvaženog profesora ove visokoškolske ustanove prof.dr. Sefera Međedovića.
Prof. dr. Sefer Međedović bio je poznati pravni mislilac, advokat, univerzitetski profesor i autor, čija intelektualna promišljanja su decenijama inspirisala mlade ljude.
Profesor Međedović je dao veliki doprinos razvoju Univerziteta kao dugogodišnji profesor na Departmanu za pravne nauke, svojevremeno i kao predsjednik Savjeta Univerziteta i rukovodilac Departmana za pravne nauke.
Značajna uloga koju je profesor Međedović imao na Univerzitetu u Novom Pazaru će nastaviti da živi kroz veliki broj stručnih i naučnih radova čiji je autor, kao i kroz nastavnike na Departmanu za pravne nauke kojima je bio mentor.
×
Language