Na Univerzitetu je održana sjednica Naučnog odbora AARC-a

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je 20.05.2022. godine, u saradnji sa Sekretarijatom Rektorske konferencije Alpsko-jadranske regije (AARC), organizovao sjednicu Naučnog odbora AARC-a. Sjednici Naučnog odbora, koji je organizovan u hibridnom i fizičkom obliku, su prisustvovali rektori, prorektori i profesori sa univerziteta Alpsko-jadranskog regiona uključujući univerzitete iz Italije, Austrije, Hrvatske, BiH, Albanije i Mađarske.
AARC je mreža od preko 40 univerziteta iz alpsko-jadranskog regiona i uključuje Zapadni Balkan od 2011. godine. Glavni cilj ove mreže je promocija transnacionalnog dijaloga i prekogranične saradnje u oblastima univerzitetskog obrazovanja i naučnog istraživanja između visokoškolskih ustanova širom regije, kao i transdisciplinarna saradnja sa različitim partnerima u sferama kulture, industrije, umjetnosti, poslovanja i javnih institucija.
UNINP je u maju 2021. godine od Univerziteta u Trentu preuzeo predsjedavanje ovom mrežom i u okviru svog mandata organizovao sjednice naučnog odbora, Generalnu skupštinu i Doktorsku konferenciju ,,Balkan – druga Evropa?” na kojoj je su uzeli učešće veliki broj istraživača i studenata doktorskih Studija iz Alpsko-jadranskog regiona, ali i ostatka Evrope.
Predsjedavanje ovom mrežom traje godinu dana, a primopredaja mandata se očekuje na Generalnoj skupštini AARC-a koja će biti organizovana na Univerzitetu u Skadru, Albanija.
Ovim povodom je rektor UNINP-a, prof.dr. Suad Bećirović istakao da je Univerzitet imao čast predsjedavati Rektorskom konferencijom univerziteta Alpsko-jadranske regije, te da je Univerzitet za vrijeme svog mandata kao glavni cilj imao povezivanje regije potpisivanjem sporazuma o saradnji između univerziteta, kao i zajedničku organizaciju međunarodnih konferencija koje će omogućiti profesorima, a prije svega studentima, dodatne mogućnosti.
×
Language