Održana Naučna konferencija SMEPP 2022

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 13. maja 2022. godine održana je Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Elektronsko poslovanje i konkurentska prednost malih i srednjih preduzeća” SMEPP 2022 u organizaciji Departmana za ekonomske nauke Univerziteta u Novom Pazaru u saradnji sa Univerzitetom ekonomije i humanističkih nauka u Varšavi, Poljska podržanu od strane Ministarstva prosvjete nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije.

Naučnu konferenciju svečano su otvorili prorektorica za nastavu prof. dr. Amela Lukač Zoranić, prof. dr. Hafezali Hussainsa partnerskog sa Univerziteta ekonomije i humanističkih nauka u Varšavi i rikovodilac Departmana za ekonomske nauke, doc. dr. Jasmina Nikšić.

Plearni izlagači na konferenciji bili su Marko Selaković iz Privredne komore Srbije, predstavništvo u Dubajiu, prof. dr. Muzafer Saračević, Univerzitet u Novom Pazaru

prof. dr. Mersad Mujević, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i doc. dr. Maida Bećirović Alić, Univerzitet u Novom Pazaru koji su temu konferencije sagledali iz različitih naučnih aspekata.

Rad konferencije je u sesijama gdje su učešće uzeli naučni radnici iz zemlje i zemalja u regionu.

Radovi sa konferencije biće objavljeni u časopisu Departmana za ekonomske nauke Ekonomski izazovi.

Nakon održanih sesija otvorena je diskusija na kojoj su učešće uzeli profesori i studenti.

 

×
Language