UNINP otpisao Inter-institucionalni sporazum sa Izmir Democracy univerzitetom

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je 13.05.2022. godine potpisao Inter-institucionalni sporazum o akademskoj saradnji u okviru Erasmus+ programa EU sa Izmir Democracy univerzitetom.
UNINP izražava zadovoljstvo uspješnom međunarodnom saradnjom sa univerzitetima u Turskoj, a koja se odvija pod pokroviteljstvom Erasmus+ programa i koja ima za cilj da omogući mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, te dodatno osnaži stvaranje zajedničkog evropskog akademskog prostora.
×
Language