Kancelarija za međunarodnu saradnju UNINP-a u okviru Erasmus+ trening programa učestvovala u razmjeni administrativnog osoblja na Istanbul Aydin univerzitetu u Turskoj

Kancelarija za međunarodnu saradnju UNINP-a je od 24.04.2022. do 01.05.2022. godine u okviru Erasmus+ trening programa učestvovala u razmjeni administrativnog osoblja na Istanbul Aydin univerzitetu u Turskoj.

Tim povodom je ispred Kancelarije za međunarodnu saradnju UNINP-a, Msc. Emin Karišik učestvovao u tkzv. “job-shadowing” modelu razmjene administrativnog osoblja koji za cilj ima usavršavanje radnih procesa i umrežavanje osoblja partnerskih univerziteta nosioca Erasmus+ povelje visokog obrazovanja. Dodatno je u okviru ove razmjene realizovan sastanak sa prorektoricom za međunarodnu saradnju Istanbul Aydin univerziteta, prof.dr. Zafer Aslan i dijelom tima IAU Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Ovim putem UNINP izražava zadovoljstvo vrlo uspješnom saradnjom sa IAU, koja će od sljedećeg semestra, a zahvaljujući prethodnoj posjeti Uprave UNINP-a Istanbul Aydin univerzitetu, rezultirati, pored razmjene srudenata u okviru Erasmus+ programa, i razmjenom studenata pod pokroviteljstvom posebnog programa razmjene između dveju institucija i tako omogućiti većem broju UNINP studenata studentsku mobilnost i studentsku praksu u Turskoj.

 

×
Language