SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru reakreditovao je studijske programe na tri nivoa studija, osnovne, master i doktorske studije, u okviru tri naučna polja i time potvrdio sebe kao kao visokokoškolsku ustanovu. Sve zasluge za akreditaciju pripadaju osnivaču Univerziteta rahmetli akademiku Muameru Zukorliću, koji je tokom svog života predano radio da Univerzitet u Novom Pazaru bude akreditovana visokoškolska ustanova, te timu koji predvodi predsjednica, a sadašnja pomoćnica ministra prosvjete, prof. dr. Elma Elfić Zukorlić i rektor, prof. dr. Suad Bećirović, a koji čine prorektori, prof. dr. Fehim Husković, prof. dr. Amela Lukač Zoranić, prof. dr. Muzafer Saračević, rukovodici departmana, doc. dr. Amela Muratović, doc. dr. Samir Ljajić, doc. dr. Jasmina Nikšić, doc. dr. Kimeta Hamidović, doc. dr. Samra Dečković i doc. dr. Samed Jukić, nastavno i administrativno osoblje.

Ovom prilikom, Univerzitet želi da se zahvali svom nastavnom i nenastavnom osoblju koje je od 2002. godine učestvovalo u radu Univerziteta čineći ga onim što on danas jeste, kao i studentima i njihovim roditeljima koji su sve ove godine vjerovali svom Univerzitetu.

Nastojaćemo da u godinama pred nama da budemo što bolji i rad na kvalitetu će biti karakteristika i druge razvojne faze Univerziteta.

Obavještavamo javnost da se zvanične informacije o Univerzitetu mogu preuzeti sa veb stranice i zvaničnih profila Univerziteta.

×
Language