Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je u okviru Erasmus+ programa učestvovao u aktivnostima transnacionalne saradnje (TCA) u Stockholmu, Švedska.

Prorektorica za nastavu i međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Amela Lukač Zoranić je učestvovala u aktivnostima transnacionalne saradnje (TCA) u organizaciji švedske nacionalne Erasmus+ agencije održane u Stockholmu 06.04.-08.04.2022. godine pod nazivom “Inclusivity in Mobility”.
Tim povodom je bilo riječi o inkluzivnom pristupu u visokom obrazovanju i grupama sa manje mogućnosti.
#UNINP na ovaj način, pored socijalnih programa koji se već implementiraju, dodatno učestvuje u inicijativama koje imaju za cilj u još većoj mjeri iznaći načine da grupama sa manje mogućnosti programi razmjene budu još dostupniji.
×
Language