Na UNINP-u održana radionica povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa autizmom

Pod mentorstvom prof. Alme Čolović Međedović studenti prve godine smjera Psihologija su obilježili Svjetski dan osoba sa autizmom putem prezentacije gdje su prisutnima govorili o karakteristikama autizma-rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces kao najvažniji segmenti.

Radionici je prisustvovala menadžerka Sportsko-edukativnog centra Event,

Azra Crnovršanin, djeca koja su polaznici ovog centra kao i njihove majke.

Volimo svu našu djecu takva kakva jesu!
×
Language