UNINP je u okviru Erasmus+ programa učestvovao u aktivnostima transnacionalne saradnje omladinskih radnika (TCA) u Zadru, Hrvatska.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru je učestvovala u “Strategic Planning-Step by Step” aktivnostima transnacionalne saradnje omladinskih radnika (TCA) u organizaciji NVO Carousel 8 i hrvatske nacionalne Erasmus+ agencije održane u Zadru početkom aprila 2022. godine. Tim povodom je Kancelarija za međunarodnu saradnju UNINP-a podijelila uspješna iskustva u realizaciji razmjene studenata i profesora, te imala priliku aktivno učestvovati u izradi Erasmus+ Strategija i strateškom pristupanju izradi projekata.
Pored UNINP-a, učešće su uzeli i drugi univerziteti i NVO iz Hrvatske, Bosne i Hercego vine, Nemačke, Austije…
×
Language