UNINP organizovao Okrugli sto pod nazivom Bosanski jezik i društveni odnosi, modeli sistemske podrške

10. 03. 2022. godine, sa početkom u 11h, održan je Okrugli sto pod nazivom Bosanski jezik i društveni odnosi, modeli sistemske podrške, u organizaciji Departmana za filološke nauke,
Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.
Skup su otvorili rektor, prof. dr. Suad Bećirović, prorektorica za nastavu, prof. dr. Amela Lukač Zoranić, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Aleksandra Nikolić i ministrica
osnovnog i srednjeg obrazovanja, Naida Hota Muminović.
U prvoj sesiji izlagali su direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Jasmin Hodžić, na temu Jezik i društveni odnosi u bivšoj Jugoslaviji i danas, prof. dr. Alen Kalajdžija, na temu Doprinos Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu učenju i izučavanju
bosanskog jezika u regiji i prof. Hadžem Hajdarević na temu Književnojezička tradicija i nastava bosanskog jezika.
Prilikom izlaganja dat je pregled statusa bosanskog jezika kroz historiju pa sve do danas, predstavljeni su projekti Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, medijske platforme koje sadrže materijal za nastavu bosanskog jezika, kao i osvrt na naučnu i stručnu literaturu na bosanskom jeziku.
U drugoj sesiji izlagali su prof. dr. Jahja Fehratović, na temu Borba za implementaciju pozitivnih zakonskih rješenja o upotrebi bosanskoga jezika i pisma u državnim institucijama,
prof. dr. Kemal Džemić, na temu Bosanski jezik u obrazovnom sistemu Republike Srbije, prof. dr. Ahmed Bihorac, na temu Komparativni pristup čitankama za bosanski jezik za V razred i prof.
Alma Rizvanović, na temu Kulturološki okviri očuvanja Bošnjaka i bosanskog jezika na prostoru Sandžaka.
Izlagači su prisutne upoznali sa trenutnim stanjem u školama u Sandžaku, kada je u pitanju implementacija nastave na bosanskom jeziku, kvalitetom postojećih udžbenika, kao i
kulturološkim pitanjima koja utiču na navedeni proces implementacije.
Skupu su prisustvovali direktori osnovnih škola u Novom Pazaru i Sjenici, kao i studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.
×
Language