Nastavak realizacije projekta ,,Znanjem do posla”

 U okviru projekta ,,Znanjem do posla” koji sprovodi UNINP, Departman za pedagoško psihološke nauke i Udruženje psihologa Novi Pazar, nastavlja sa

realizacija psiholoških radionica za studente.

Druga u nizu planiranih radionica održana je 4.3.2022. godine na temu “Prezentovanje i stres”, koju je realizovao prof. dr Miodrag Milenović.
Učešće u radu uzeli su zainteresovani studenti sa svih studijskih programa. Saradnja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Udruženje psihologa Novi Pazar biće nastavljena i u narednom periodu sa ciljem edukovanja i pružanja psihološke podrške studentima.
Radionice će biti prilagođene interesovanjima i potrebama studenata sa ciljem približavanja uloge i značaja psihologa u zajednici.
×
Language