Održana sjednica Savjeta Univerziteta

U petak, 14.01.2022. godine na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru održana je sjednica Savjeta Univerziteta kojoj su, pored članova i predsjednika Savjeta muftije, dr. Mevlud ef. Dudića prisustvovala Uprava kao i rukovodioci departmana Univerziteta.

Na sjednici je predstavljen izvještaj o radu, aktuelnoj situaciji i budućim aktivnostima Univerziteta.

Savjet je dao punu podršku naporima rukovodstva Univerziteta i cijelog kolektiva za unapređenje rada i obezbjeđivanje što boljih uslova studiranja, te izrazio zahvalnost Upravi i kolektivu Univerziteta za ostvarene rezultate na brojnim poljima djelovanja, posebno na polju akreditacije 11 studijskih programa.

Prisutni su se saglasili da je međusobno povjerenje i poštovanje, te djelovanje u skladu sa Statutom i zakonskim aktima put kojim se treba nastaviti kretati u budućnosti, a da se svi eventulani problemi trebaju rješavati dogovorom, u skladu sa normativnim aktima Univerziteta, uvažavajući njegov status vakufa i želju osnivača rahmetli muftije, akademika, Muamera Zukorlića.

Na sjednici je donijeta odluka o povlačenju predsjednika Savjeta muftije, dr. Mevlud ef. Dudića sa čelne pozicije ovog organa Univerziteta zbog brojnih obaveza u Zajednici, a na mjesto člana i predsjednika Savjeta Univerziteta predložen je i izabran dr. Rešad Plojović.

Informativna služba

×
Language