Održana promocija monografije “Pravo na suđenje u razumnom roku sa građanskopravnog aspekta”

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u organizaciji Departmana za pravne nauke 10. 01. 2022. godine, održana je promocija monografije “Pravo na suđenje u razumnom roku sa građanskopravnog aspekta” autorke doc. dr. Maide Bećirović-Alić. Na promociji su se obratili recenzenti monografije, prof. dr. Aleksandar Ivanović, prof. dr. Rejhan Kurtović, advokat Aladin Šemović i advokat Anid Nicević. Na promociji se obratila i autorka doc. dr. Maida Bećirović-Alić.

×
Language