O B A V J E Š T E NJ E

OVJERA SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ĆE BITI U PERIODU OD 17.01.2022. DO 21.01.2022. GODINE

JANURSKI ISPITNI ROK ĆE BITI U PERIODU OD 31.01. DO 12.02.2022. GODINE

×
Language