Univerzitet u Novom Pazaru akreditovao još četiri studijska programa

Univerzitet u Novom Pazaru akreditovao je još četiri studijska programa, dva na osnovnim i dva na master akademskim studijama.
Nacionalno tijelo za akreditaciju i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju izdalo je 20. 12. i 22. 12. 2021. godine uvjerenja o akreditaciji studijskih programa za Osnovne akademske studije Prava i Poslovne ekonomije i Master akademske studije Prava i Poslovne ekonomije.
×
Language