Akreditovan novi studijski program Univerziteta u Novom Pazaru

Univerzitet u Novom Pazaru akreditovao je novi studijski program osnovnih akademskih studija Poslovna informatika. Nacionalno tijelo za akreditaciju i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju R. Srbije donijelo je 13. 12. 2021. god. Uvjerenje o akreditaciji Osnovnih akademskih studija- Poslovna informatika kojim potvrđuje ispunjenost svih standarda za akreditaciju studijskog programa.

Studijski program Poslovna informatika biće realizovan od ove akademske godine a uveden je i prilagođen savremenim potrebama na tržištu rada.

×
Language