Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru posjetila BBI banku u Sarajevu

Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru predvođena rektorom prof.dr. Suadom Bećirovićem je posjetila BBI banku u Sarajevu, 13.12.2021. godine. Delegaciju Univerziteta su pored rektora činili menadžer Univerziteta MSc Haris Zogić i prof.dr. Enver Međedović. Tom prilikom, održan je sastanak sa predsjednicom Uprave BBI banke Eminom Šišić i članovima Uprave Nedžadom Gušićem i Edinom Brkićem.

Na sastanku se govorilo o zajedničkim projektima od značaja za studente Univerziteta u Novom Pazaru. Dogovorena je posjeta predstavnika BBI banke i gostujuće predavanje na Univerzitetu, kao i zajednički projekti na polju edukacije i naučno-istraživačkog rada. Na kraju sastanka je istaknuta važnost saradnje privrednih subjekata sa obrazovnim institucijama u cilju upotpunjavanja teorijskog aspekta i praktične primjene stečenih znanja i vještina.

×
Language