Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru posjetili Šarža centar za istraživanje, tehnologiju i inovacije u Dubajiu

Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru posjetili Šarža centar za istraživanje, tehnologiju i inovacije u Dubajiu. Tom prilikom se prorektor za nastavu, prof.dr. Amela Lukač Zoranić susrela sa Ianom Henry Edgar, direktorom Sekcije za učenje i partnerstvo.

Tema razgovora bila je mogućnost ostvarivanja saradnje između UNINP-a i Šarža centra za istraživanje, tehnologiju i inovacije iz Dubajia.

 

×
Language