Na UNINP-u održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Distopijski narativi u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom, u organizaciji Departmana za filološke nauke, 3. i 4. decembra 2021. godine, održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Distopijski narativi u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi”. Svoja naučna dostignuća predstavilo je 35 eminentnih lingvista i književnika iz zemlje i regiona.

Prilikom otvaranja konferencije prisutnima se obratio rektor Univerziteta, prof. dr. Suad Bećirović, koji je istakao da je UNINP kroz dvadeset godina djelovanja postao atraktivan za izlagače iz cijelog regiona i da je mjesto susreta na kome se mogu podijeliti mišljenja i ostvariti poznanstva.

Prisutnima se obratila i doc. dr. Kimeta Hamidović, rukovodilac Departmana za filološke nauke, koja smatra da će ova konferencija postati tradicionalna s ciljem okupljanja naučnika istraživača iz oblasti filologije i humanističkih nauka i sa ciljem razmjene naučnih saznanja i iskustava što će rezultirati obogaćivanjem nastave i nastavnog procesa, te uvođenjem inovacija u nastavnu praksu.

Konferenciju je otvorila prof. dr. Marija Krivokapić, redovni profesor Filološkog fakulteta, Univerziteta u Crnoj Gori, svojim izlaganjem na temu “Ponovljena impliciranost Antilope i Kosca”. U nastavku su uslijedile pojedinačne sesije koje su održane na UNINP-u, a 4. decembra su održane dodatne tri sesije putem Zoom platforme.

×
Language