Na UNINP-u održano predavanje na temu “Uloga prava, ekonomije i informacionih tehnologija u humanitarnom sektoru”

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u organizaciji Centra za cjeloživotno učenje održano gostujuće predavanje na temu “Uloga prava, ekonomije i informacionih tehnologija u humanitarnom sektoru”.

Predavanje je održao mr. Haris Magrdžija, predsjednik udruženja Centar za humanitarnu diplomatiju u Sarajevu i koordinator za migracije, keš i vaučer asistenciju u Crvenom križu FBiH. Studenti Internacionalnog univerziteta su imali priliku naučiti nešto novo o ovoj zanimljivoj temi čemu svjedoči i veliki broj pitanja od strane studenata nakon sesije, kao i nivo interesovanja za samo predavanje.

 

×
Language