Raspored nastave za Umjetnost

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Umetnost

Raspored nastave 

I godina, I semestar

Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena
1. Crtanje I

3+3/

3

3

Utorak 10:30 – 13h Počev od 12.10.2021.
Sreda 10:30 – 13h Počev od 13.10.2021.
Četvrtak 12:30- 15h Počev od 14.10.2021.
Utorak 8 :15- 10:30h Počev od 19.10.2021.
2. Istorija umetnosti I

2/0

Petak  9 – 12h Počev od 22.10.2021. svake druge sedmice
3. Anatomsko crtanje 1

2/3

Sreda 13:15 – 14:45 Počev od 13.10.2021.
Petak – 13 – 15:15h Počev od 13.10.2021.
4. Vizuelne komunikacije 1.(modni i grafički)

2/2

Ponedeljak  13- 16h Počev od 18.10.2021. svake druge sedmice
Ponedeljak 13:30 – 15h Počev od 11.10.2021.
5. Engleski jezik I

2/0

Četvrtak 10:30 – 12h Počev od 14.10.2021.
6. Likovna forma  I

2/3

Ponedeljak 11:30 – 13h Počev od 11.10.2021.
Ponedeljak 9:15 – 11:30h Počev od 18.10.2021.
7. Epistemologija (slikari)

2/

Subota 10 – 11:30h Počev od 23.10.2021.

 

 

 Raspored nastave

II godina, III semestar

Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena
1 Slikanje I

3/3

Subota 8 – 14h Počev od 23.10.2021. svake druge sedmice
Ponedeljak 11:45 – 14h Počev od 18.10.2021.
2. Istorija umetnosti III

2/

Petak 13 – 16h Počev od 22.10.2021. svake druge sedmice
3. Grafika I

2/2

Petak 9 – 12h Počev od 22. Svake druge sedmice
Ponedeljak 16 – 17:30h Počev od 18.10.2021.
4. Akt 1

2/2

Utorak 11:30 – 13h Počev od 19.10.2021
Sreda 10 – 11:30h Počev od 20.10.2021
5. Anatomsko crtanje3

2/0 (slik.)

Ponedeljak 10 – 11.30h Počev od 18.10.2021.
6. Uvod u modni dizajn1(dizajn)

2/2

Utotak 8 – 11:15h Počev od 19.10.2021. svake druge sedmice
Sreda 12 – 13:30h Počev od 20.10.2021.
7. Pedagogija

2/0

Sreda 8 – 9:30h Počev od 20.10.2021.

                      

 

Raspored nastave,

III godina, V semestar

Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena
1. Historija moderne umjetnosti 1

2/0

Subota 9 – 12h Počev od 23.10.2021. svake druge sedmice
2. Crtanje III (diz., lik.)

3/2

Utorak 9 – 11:15h Počev od 19.10.2021.
Sreda 12 – 13:30h Počev od 20.10.2021.
3. Ilustracija 1

2/2

Utorak 11:30 – 14:45h Počev od 19.10.2021. svake druge sedmice
Sreda 15 -16.30h Počev od 20.10.2021.
4. Savremeno odevanje1

3/3

 

Petak 14 – 17h Počev od 29.10.2021. Svake druge sedmice
Sreda 13:30 – 15:45h Počev od20.10.2021.
 

5.

Digitalna grafika1(slik idiz)

2/3

Četvrtak 10:45- 12:15h Počev od 21.10.2021.
Subota 14 – 16:30h Počev od 23.10.2021.
6. Istorija kostima

1/2

Subota 12:30- 14h Počev od 23.10.2021. svake druge sedmice
Četvrtak 15 – 16:30h Počev od 28.10.2021.
7. Slikanje 3(slik)

3/0

Utorak 12:30 – 14:45h Počev od 19.10.2021.
8. Vajanje

2/1

Sreda 11-12:30 h Počev od 20.10.2021.
Sreda 12:30 – 13:15h
9. Metodika likovne kulture 1(slik)

1/0

Petak 14:30 – 16h Počev od 22. 10.2021.Svake druge sedmice
10. Slikarske tehnologije (slik)

2/2

Četvrtak 12:45 – 14:15 Počev od 21.10.2021.
Četvrtak 14:15-15:45h Počev od 21.10.2021.

 

 

Raspored  nastave,

IV godina, VII semestar

Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena
       
1. Grafičke komunikacije(graf. i dizaj)

2/2

Četvrtak  9 – 10:30h Počev od 21.10.2021.
Sreda 13:30 – 15h Počev od 20.10.2021.
2. Dizajn odeće 1

2/2

Utorak 12 – 15h Počev od 19.10.2021.

Svake druge sedmice

Subota 10 – 11:30h Počev od 23.10.2021.
3. Dizajn tekstila

2/2

Utorak 15 – 18 h Počev od 19.10.2021.

Svake druge sedmice

Subota 8:30 -10h Počev od 23.10.2021.
4. Savremeno odevanje 3

2/3

Petak 10:30- 13:30h Počev od 29.10.2021. Svake druge sedmice
Ponedeljak 12:30 – 14:45h Počev od 18.10.2021.
5. Grafika 3

2/2

Subota 11:30- 14:30h Počev od 23.10.2021. Svake druge sedmice
Sreda 16 – 17:30h Počev od 20.10.2021.
6. Modni marketing

2/0

Sreda 9 – 12.15h Počev od 20.10.2021. svake druge sedmice
7. Slikanje 5

3/3

Utorak 10 –  12:15h Počev od 19.10.2021.
Sreda 10 – 12:30 Počev od 20.10.2021
8. Modni marketing

2/0

Ponedeljak 15 – 18h Počev od 18.10.2021. svake druge sedmice
9. Metodika likovne kulture 3(slik)

2/0

Petak 13 – 16h Počev od 22. Svake druge sedmice
10. Zidno slikarstvo

2/2

Ponedeljak 12 -13:30h Počev od 18.10.2021.
Četvrtak  9 –  10:30h Počev od 21.10.2021.
11. Crtanje 5

3/2

Četvrtak 11: 13:30h Počev od 21.10.2021.
Utorak 12:30 – 15h Počev od 19.10.2021

 

×
Language