RASPORED POLAGANJA ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ZA SMJER VASPITAČ

Top of Form

Ispitni rok Nastavni predmet Smjer Datum polaganja ispita Vrijeme
2020/2021 – Oktobarski Uvod u pedagošku psihologiju – LOA25 VASPITAČ 27. septembar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Uvod u psihologiju ličnosti – LOA15 VASPITAČ 27. septembar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Zdravstvena nega i zaštita – 2211314 VASPITAČ 27. septembar 2021. 14:00
2020/2021 – Oktobarski Zdravstvena psihologija sa negom deteta – VOA47 VASPITAČ 27. septembar 2021. 14:00
2020/2021 – Oktobarski Norma i kultura standardnog jezika – BOA09 VASPITAČ 27. septembar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Opšta pedagogija – VOA01 VASPITAČ 28. septembar 2021. 12:00
2020/2021 – Oktobarski Inkluzivno obrazovanje – VOA45 VASPITAČ 28. septembar 2021. 12:00
2020/2021 – Oktobarski Porodična pedagogija – VAO14 VASPITAČ 28. septembar 2021. 12:00
2020/2021 – Oktobarski Metodika fizičkog vaspitanja – VOA32 VASPITAČ 30. septembar 2021. 09:00
2020/2021 – Oktobarski Sportsko rekreativna nastava – VOA08 VASPITAČ 30. septembar 2021. 09:00
2020/2021 – Oktobarski Ekološko vaspitanje – VOA98 VASPITAČ 30. septembar 2021. 11:00
2020/2021 – Oktobarski Metodika upoznavanja okoline – VOA31 VASPITAČ 30. septembar 2021. 11:00
2020/2021 – Oktobarski Književnost za decu – VOA20 VASPITAČ 30. septembar 2021. 09:00
2020/2021 – Oktobarski Uvod u razvojnu psihologiju – LOA13 VASPITAČ 4. oktobar 2021. 13:00
2020/2021 – Oktobarski Komunikologija – VOA17 VASPITAČ 4. oktobar 2021. 12:00
2020/2021 – Oktobarski Mediji i obrazovanje – 2313630 VASPITAČ 4. oktobar 2021. 12:00
2020/2021 – Oktobarski Opšta psihologija – LOA06 VASPITAČ 4. oktobar 2021. 12:00
2020/2021 – Oktobarski Vokalno-instrumentalna nastava – VOA21 VASPITAČ 4. oktobar 2021. 12:00
2020/2021 – Oktobarski Scenska i lutkarska umetnost – VOA39 VASPITAČ 5. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Engleski jezik 3 – BOA16 VASPITAČ 5. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Praćenje i dokumentovanje dečijeg razvoja – VOA30 VASPITAČ 5. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Priprema djeteta za polazak u školu – VOA47-2 VASPITAČ 5. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Savremeni predškolski programi – VOA36 VASPITAČ 5. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Uvod u profesionalnu praksu – VOA46 VASPITAČ 5. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Dečija igra i stvaralaštvo – LOA28 VASPITAČ 5. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Savjetodavni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama – VOA40 VASPITAČ 7. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Uloga medija u vaspitanju dece – VOA34 VASPITAČ 7. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Metodika razvoja govora – VOA25 VASPITAČ 8. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Predškolska pedagogija – VOA03 VASPITAČ 8. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Razvoj kurikuluma – VOAI1 VASPITAČ 8. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Predškolska didaktika – VOA99 VASPITAČ 8. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Metodika likovnog vaspitanja – 2211529 VASPITAČ 9. oktobar 2021. 12:00
2020/2021 – Oktobarski Epistemologija 2 – POA72 VASPITAČ 9. oktobar 2021. 10:00
2020/2021 – Oktobarski Epistemologija 1 – POA71 VASPITAČ 9. oktobar 2021. 10:00

Bottom of Form

Top of Form

 

×
Language