Uspješno nastavljena saradnja UNINP-a i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost kroz Erasmus+ program razmjene nastavnog i administrativnog osoblja

Uspješno nastavljena saradnja UNINP-a i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost kroz Erasmus+ program razmjene nastavnog i administrativnog osoblja.

Tim povodom je UNINP posjetio prodekan za međunarodnu saradnju, doc. dr Milan Marković koji će u Kancelariji za međunarodnu saradnju boraviti nekoliko dana radi obuke i praktičnog rada.

Ovakav vid razmjene nastavnog i administrativnog osoblja omogućio je program Erasmus+. Pored razmjene nastavnog i administrativnog osoblja, Erasmus+ omogućava razmjene studenata u svim partnerskim i programskim državama sa kojima UNINP ima potpisanu saradnju.

 

×
Language