UNINP je održao program cjeloživotnog učenja nastavnicima srednjih škola iz R. Turske

UNINP je u saradnji sa Direkcijom za nacionalno obrazovanje okruga Pınarhisar iz R. Turske kao partner na Erasmus projektu „Učenje matematike i društvenih nauka kroz igru i projekte“ održao program cjeloživotnog učenja nastavnicima srednjih škola iz pokrajine Pinarhisar, R. Turska.

Tim povodom učesnici su pohađali nastavu 3 modula: „Digitalne alatke i matematika“, „Mape uma“ i „Interkulturalizam i njegov kontekst u nastavi“. Moduli su namjenjeni unapređenju nastave i profesionalnom usavršavanju učesnika. Ovakav vid saradnje omogućio je program Erasmus+. Pored realizacije projekata namjenjenih za unapređenje nastave i profesionalno usavršavanje, Erasmus+ omogućava i razmjene studenata i nastavnog i administrativnog osoblja.

×
Language