Rektor UNINP-a u posjeti Državnom univerzitetu u Tetovu, S. Makedonija

Rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr Suad Bećirović, posjetio je 09.06.2021. godine Državni univerzitet u Tetovu, S. Makedonija. Tom prilikom upriličen je prijem od strane rektora Državnog univerziteta u Tetovu, prof. dr Vullnet Ametija, sa saradnicima. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju saradnje između univerziteta, zajedničkim projektima, razmjeni studenata i nastavnog osoblja.

 

×
Language