UNINP preuzeo predsjedavanje Alps-Adriatic Rectors Conference

U organizaciji Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru 29. maja 2021. održana je online Rektorska konferencija univerziteta iz alpsko-jadranskog regiona (AARC). Na konferenciji je Internacionalni univerzitet preuzeo predsjedavanje AARC-om od Univerziteta u Trstu za akademsku 2021/2022.

 

Prilikom preuzimanja predsjedavanja, rektor Univerziteta, prof. dr. Suad Bećirović istakao je značaj konferencije i izrazio uvjerenje da će Internacionalni univerzitet u narednoj godini predsjedavanja konferencijom doprinjeti poboljšanju saradnje kao i realizaciji zajedničkih projekata između univerziteta alpsko-jadrankog regiona.

 

AARC je mreža od preko 40 univerziteta iz alpsko-jadranskog regiona i uključuje Zapadni Balkan od 2011. godine. Glavni cilj AARC-a je promocija transnacionalnog dijaloga i prekogranične saradnje u oblastima univerzitetskog obrazovanja i naučnog istraživanja između visokoškolskih ustanova širom regiona, kao i transdisciplinarna saradnja sa različitim partnerima u sferama kulture, industrije, umjetnosti, poslovanja i javnih institucija.

×
Language