Uspješno nastavljena saradnja UNINP-a i Istanbul Aydin univerziteta

Uspješno nastavljena saradnja UNINP-a i Istanbul Aydin univerziteta kroz Erasmus+ program razmjene nastavnog i administrativnog osoblja. Tim povodom je UNINP posjetio profesor fizičkog vaspitanja i fitnes trener Istanbul Aydin univerziteta, g. Mert Dede koji će na UNINP-u boraviti nekoliko dana radi obuke i praktičnog rada. 

 

Ovakav vid razmjene nastavnog i administrativnog osoblja omogućio je program Erasmus+. Pored razmjene nastavnog i administrativnog osoblja, Erasmus+ omogućava razmjene studenata u svim partnerskim i programskim državama sa kojima UNINP ima potpisanu saradnju.

×
Language