Uspješna realizacija Erasmus+ razmjene nastavnog kadra

Uspješno nastavljena saradnja UNINP-a i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost kroz Erasmus+ program razmjene nastavnog i administrativnog osoblja. Tim povodom su UNINP posjetili dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, prof.dr. Adnan Čirgić i prodekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, prof.dr. Aleksandar Radoman. Profesori će na UNINP-u boraviti nekoliko dana u svrhu izvođenja nastave.

Ovakav vid razmjene nastavnog i administrativnog osoblja omogućio je program Erasmus+. Pored razmjene nastavnog i administrativnog osoblja, Erasmus+ omogućava razmjene studenata u svim partnerskim i programskim državama sa kojima UNINP ima potpisanu saradnju.

 

×
Language