Potpisan sporazum sa IBSU i ABU

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je 18.05.2021. godine potpisao sporazume o akademskoj saradnji sa International Black Sea univerzitetom u Tbilisiju, Gruzija i sa Antalya Bilim univerzitetom u Antaliji, Turska. Ispred dve visokoškolske institucije, sporazum su potpisali predstavnici International Black Sea univerziteta, prof.dr. Safet Bayraktutan i Antalya Bilim univerziteta, prof.dr. Ismail Yuksek.

UNINP izražava zadovoljstvo uspješnom međunarodnom saradnjom koja će omogućiti povezivanje profesora i studenata kao i naučnih, nastavnih i vannastavnih aktivnosti kroz učešće u programu Erasmus+, te kroz organiziranje zajedničkih simpozijuma, međunarodnih konferencija i naučno-istraživačkih projekata.

×
Language