Međunarodni program za sticanje dvojnih diploma između Univerziteta ekonomskih i humanističkih nauka u Varšavi i UNINP-a.

 

UNINP je zaključio ugovor o saradnji sa Univerzitetom ekonomskih i humanističkih nauka u Varšavi, Poljska kojim je studentima studijskih programa Poslovne ekonomije i Psihologije omogućeno sticanje dvojnih diploma. 

 

Ovo će biti odlična prilika za sve studente ne samo da studiraju u dvije različite zemlje i dobiju dvojne diplome, već i da usavrše poznavanje engleskog jezika, žive i upoznaju kulturu i običaje Poljske.

 

Program dvojnih diploma će omogućiti studentima da provedu 3 studijske godine na UNINP-u i poslednju studijsku godinu na Univerzitetu ekonomskih i humanističkih nauka u Varšavi. Pored toga, program će omogućiti studentima da steknu znanje po evropskom modelu učenja i dobiju diplome evropskog visokoobrazovnog sistema.

 

Više informacija o programu može se dobiti od Kancelarije za međunarodnu saradnju UNINP-a ili putem slanja upita na email adresu iro@uninp.edu.rs 

 

×
Language