Studenti IUNP-a na Proljećnoj školi prava u organizaciji OEBS-a

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) realizovala je tokom mjeseca aprila 2021. god. program pod nazivom “Proljećna škola prava”. Studenti Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru aktivni su učesnici već drugu godinu. Cilj programa je jačanje kapaciteta studenata pravnih fakulteta pružanjem šanse da uče kroz iskustvo i rad sa mentorima profesorima, sudijama, tužiocima i advokatima. U okviru Proljećne škole prava studenti su imali priliku da prisustvuju javnim suđenjima i posjete sudsku pisarnicu. Od strane mentora advokata, sudija i tužilaca obučeni su za pisanje pravnih akata i usmenu raspravu, dok su ih mentori profesori pripremali za samo suđenje. Na kraju, studenti podeljeni u dva tima  učestvovali  su u simulaciji suđenja, koja je  imala  za cilj da ih upozna sa sudskim sistemom RS, njegovim funkcionisanjem, kako bi na kraju ovog programa bili jedan korak bliže da postanu efikasni i korisni pravnici.

×
Language