IUNP posjetili predstavnici razvojne kompanije CWP Global

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru posjetili su 22.04.2021. godine predstavnici razvojne kompanije CWP Global, Maja Turković, VP Serbia, Aleksandar Anđić, project developer i Aca Sirković, project developer. Predstavnike CWP Globala dočekali su predsjednica Univerziteta, prof. dr. Elma Elfić Zukorlić, rukovodilac Deaprtmana za pravne nauke, doc. dr. Rejhan Kurtović i menadžer Univerziteta, msc Haris Zogić. Na sastanku se razgovaralo o vidovima buduće saradnje institucija, kao i o podizanju svijesti kod omladine o značaju održive energije. Razvojna kompanija CWP Global bavi se održivim izvorima energije i rukovodili su projektima širom svijeta kojim je emisija CO2 smanjena za 18 miliona tona.

 

×
Language