Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru 3. među univerzitetima u Srbiji prema portalu Publons

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru nalazi se na 3. mjestu od svih univerziteta u Srbiji prema broju objavljenih naučnih radova u naučnim časopisima evidentiranih na portalu Publons ( izvor: Web of Science) zaključno sa krajem mjeseca marta 2021. godine.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je 5. prema broju urađenih recenzija u međunarodno priznatim časopisima od strane profesora.

Na portalu Publons registrovano je 3266 istraživača iz Srbije iz svih naučnih oblasti.

Publons je portal koji statistički obrađuje naučni rad svih istraživača u svijetu, a kao izvor koristi podatke sa Web of Science ( Svjestska naučna baza).

×
Language