FCJK i UNINP razmjena nasavnog osoblja

Prof.dr. Amela Lukač Zoranić i prof.dr Branislava Vasić Rakočević na razmjeni profesora na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Tim povodom su profesorice kroz program Erasmus+ ostvarile svoju profesorsku mobilnost. Prof. dr. Amela Lukač Zoranić je na FCJK-u držala predavanja na temu interkulturalne komunikacije i života u globalnoj zajednici, dok je prof.dr. Branislava Vasić Rakočević govorila o pojmu fantastike i njegovoj poziciji u književnosti postmodernizma.

U predstojećem periodu se očekuje posjeta nastavnog kadra sa FCJK-a, koji će imati priliku da boravi u Novom Pazaru i da drži predavanja na odabranu temu.

Ovakav vid razmjene nastavnog kadra omogućio je program Erasmus+. Pored razmjene nastavnog kadra, Erasmus+ omogućava razmjene studenata u svim partnerskim i programskim državama sa kojima UNINP ima potpisanu saradnju.

×
Language