Društveni dijalog: Rodna ravnopravnopravnost: delarativno ili stvarno u organizaciji IUNP-a

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru 17.04.2021. god.organizovao  je online društveni dijalog na temu: “Rodna ravnopravnost- deklarativno ili stvarno” putem Zoom aplikacije. Učešće su uzeli: Elma Elfić Zukorlić, predsjednica Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Gordana Čomić- ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Jan Braathu- šef misije OEBS-a u RS, Brankica Janković- povjerenica za zaštitu ravnopravnosti, Sonja Liht – predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost , Rejhan Kurtović – rukovodilac Departmana za pravne nauke, Slobodanka Džinović Kojić- zamjenica direktorke sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije. Društveni dijalog je otvorila predsjednica Univerziteta, prof. dr. Elma Elfić Zukorlić, koja je tom prilikom govorila o značauj dijaloga i istakla: “Pored donijetih zakona koji garantuju jednakost među polovima, dobre prakse od najviših organa vlasti, gdje Vladu R. Srbije u najvećem dijelu čine ministarke u svakodnevnom životu, nažalost, još uvijek smo suočeni sa visokim stepenom diskriminacije i činjenicom da je rodna ravnopravnost više deklerativna nego stvarna. Žene su jos uvijek manje plaćene od muškaraca, teže dolaze do posla, teže napreduju od ulaznih do viših pozicija, što nazivamo efektom polomljenih lestvica, ili staklenog plafona gdje je ograničeno njihovo napredovanje, izloženije su mobingu i nažalost  zlostavljanju. Sve ovo nam govori da je tema o rodnoj ravnopravnosti i dalje aktuelna i mora biti u fokusu svakog pojedinca, organizacije, ustanove od značaja, pa do najvećih organa vlasti”.

S obzirom da Republika Srbija svojim ustavnim opredeljenjem jemči ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti na svim nivoima u državi (član 15, Ustav RS, 2006.), usvajanjem Zakona o ravnopravnosti polova, 2009. (na čijim se izmjenama aktivno radilo te sada u proceduri imamo donošenje novog Zakona), stvorene su pretpostavke za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za unapređenje rodne ravnopravnosti. Iako je, Vlada Republike Srbije osnovala Koordinaciono tijelo za rodnu ravnopravnost 2014., i usvojila  Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine, pitanje „stvarne“ rodne ravnopravnosti u javnoj politici i praksi, i implementacija prava i obaveza predviđenih Ustavom i Zakonom, je i dalje u žiži interesovanja javnosti i akademskih radnika.

Društvenom dijalogu prisustvovao je veliki broj studenata Internacionalnog univerziteta koji su imali priliku od eminentnih govornika čuti stvarno stanje rodne ravnopravnosti u Srbiji i mehanizme za njeno unapređenje.

Učesnici su bili jednoglasni u pogledu značaja ove teme s obzirom da je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti u proceduri. Zaključili su da samo zajedničkim aktivnostima na svim nivoima vlasti rodna ravnopravnost može postati stvarnost i posebno pohvalili Univerzitet kao organizatora koji se bavi pitanjima od opšteg društvernog značaja.

 

×
Language