Usmeni dio ispita iz Lingvističke stilistike 1 i 2 , Morfologije 1 i 2 i Norme i kulture standardnog jezika

Obavještavamo studente da će usmeni dio ispita iz Lingvističke stilistike 1 i 2, Morfologije 1 i 2 i Norme i kultura standardnog jezika biti održan 23.04.2021. sa početkom u 10 časova.
×
Language