Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije posjetili IUNP

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru 31.03.2021. god. posjetili su predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji i Zavoda za javno zdravlje, Novi Pazar. Tom prilikom, šef kancelarije SZO u Srbiji dr Marijan Ivanuša, predstavnik SZO u Srbiji, Miljan Rančić i direktor Zavoda za javno zdravlje, dr Šefadil Spahić, održali su predavanje za studente Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Predavanje je bilo na temu aktuelne epidemiološke situacije, proglašenja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i širenja bolesti, načinu testiranja i vakcinaciji. Studenti su na kraju predavanja postavljali pitanja i uzeli aktivno učešće u diskusiji.

×
Language