IUNP i OŠ “Avdo Međedović” potpisali memorandum o saradnji

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i OŠ “Avdo Međedović” poptisali su danas, 09.03.2021. god. memorandum o saradnji ove dvije institucije. Ispred Internacionalnog univerziteta memorandum je potpisao rektor, prof. dr. Suad Bećirović, a ispred OŠ “Avdo Međedović” direktor Safet Smailović. Delegaciju Univerziteta činili su predsjednica Univerziteta, prof. dr. Elma Elfić Zukorlić, rektor prof. dr. Suad Bećirović. Prorektor za nastavu, prof. dr. Amela Lukač Zoranić, menadžer Univerziteta msc Haris Zogić i šef kabineta predsjednice msc Jasmina Nikšić. Ispred OŠ “Avdo Međedović” goste je dočekao direktor, Safet Smailović, sekretarka Amela Spahić i koordinatorka za inkluzivno obrazovanje Samra Mujdragić. Na sastanku se razgovaralo o vidovima saradnje i mogućnostima unapređenja obrazovnog procesa putem realizacije međusobne saradnje. Posebno se govorilo o realizaciji programa inkuzije te je tom priliko školi doniran didaktički materijal neophodan za rad sa djecom koji nastavu pohađaju po inkluzivnim programima. Saradnja će se odvijati kroz sljedeće aktivnosti: izrada projekata, zajednička organizacija ili suorganizacija sa učešćem na naučnim skupovima, seminarima, simpozijumima, kursevima, radionicama, iznalaženje i realizacija zajedničkih ugovora zaključenih sa zainteresovanim domaćim i inostranim pravnim subjektima i institucijama.

×
Language