Na UNINP-u otvorena izložba slika

U petak u 13h, 05.03.2021. godine je u univerzitetskoj Galeriji otvorena izložba slika. Na izložbi su prikazani radovi slikara M.S. Ferahoglu, K. Kurpejović i D. Turković koji dolaze iz Turske, Crne Gore i Srbije.

Na izložbi su prikazani ra dovi koji su izrađeni različitim tehnikama i pripadaju umjetničkim pravcima enformel i realizam. Radovi će biti izloženi do 19.03.2021. godine

×
Language