Uspješna realizacija Erasmus+ programa u akademskoj 2020/2021. godini

Studenti sa Univeziteta Cankiri iz Turske su svoj ljetnji semestar akademskih studija otpočeli na UNINP-u kroz Erasmus+ program razmjene. Naime, studenti će imati prilike da pohađaju nastavu iz predmeta koje su odabrali u ovom semestru, te polažu ispite na kraju semestra iz istih. Studenti sa našeg univerziteta su takođe uzeli učešće u Erasmus+ programu i uspješno će pohađati ljetnji semestar u Poljskoj na Sileskom Univerzitetu u Katowicama. Planirano je da u nastavku ljetnjeg semestra, UNINP realizuje i nekoliko dolazećih i odlazećih mobilnosti u saradnji sa partnerskim institucijama Fakultetom za crnogorski jezik i književnost u Crnoj Gor i Medjunarodnim Balkanskim Univerzitetom u Sjevernoj Makedoniji.

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbjeđuje finansiranje projekata za suradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Zahvaljujući uspješnoj suradnji UNINP-a sa SU-om, FCKJ-om i MBU-om, te mogućnostima Erasmus+ programa, omogućena je mobilnost studenata i nastavnog kadra uz finansijsku podršku Evropske Unije. UNINP očekuje dalju suradnju, kao i širenje mreže univerziteta sa kojima je ostvarena bilateralna i inter-institucionalna suradnja.

×
Language