Poziv za dostavljanje radova ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U TOKU I NAKON PANDEMIJE COVID-19 “

SMEPP2021
Novi Pazar, Serbia
27. mart 2021.

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da uzmete učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom: „MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U TOKU I NAKON PANDEMIJE COVID-19“, koja će se održati 27. marta 2021. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru sa naučno-istraživačkim radom. Konferencija će se održati preko online platforme ZOOM.
Međunarodna naučna konferencija „SMEPP 2021“ prihvata i objavljuje naučne i profesionalne radove koji su rezultat interdisciplinarnog naučnog istraživanja, a u okviru oblasti interesovanja koja se odnosi na razvoj malih i srednjih preduzeća.

Tematske oblasti

Program međunarodne konferencije „SMEPP 2021“ je podijeljen u sedam tematskih jedinica:

⦁ Uticaj pandemije COVID-19 na poslovanje malih i srednjih preduzeća;
⦁ Finansijski razvoj malih i srednjih preduzeća u uslovima pandemije COVID-19;
⦁ Upotreba informacione i komunikacijske tehnologije u malim i srednjim preduzećima;
⦁ Perspektive malih i srednjih preduzeća nakon pandemije COVID-19;
⦁ Mjere država i pravni okvir za poslovanje malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji i van Evropske unije.

Important dates

7. mart 2021. Dostavljanje apstrakata
10. mart 2021. Obavještenja o prihvaćenim apstraktima
20. mart 2021. Dostavljanje radova
24. mart 2021. Obavještenje o prihvaćenim radovima

27 . mart 2021. Održavanje konferencije
Informacije za autore:

Apstrakti i radovi će se podnositi u elektronskom formatu. Svaki rad će biti recenziran, a prihvaćeni i pozitivno recenzirani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova. Međunarodna recenzija i usmena prezentacija rada su preduslovi za objavljivanje rada u tematskom Zborniku radova od međunarodnog značaja. Zvanični jezik konferencije je engleski jezik.

Apstrakt treba sadržati:
⦁ ime poglavlja kojem rad pripada,
⦁ naslov rada, puno ime i prezime i adresa (uključujući i e-mail) autora, afilijacija,
⦁ ključne riječi,
⦁ dužina apstrakta treba biti 100-200 riječi.

Autor može dostaviti najviše dva rada od kojih samo u jednom može biti prvi autor. Radovi moraju biti u skladu sa šablonom i mogu imati najviše 14 stranica. Šablon možete preuzeti na sledećem linku: Šablon.

Radovi koji ne zadovoljavaju standarde iz šablona će biti vraćeni na ispravku.
E-mail za dostavu radova: smepp@uninp.edu.rs

Kotizacija za učešće

Za učesnike autore kotizacija iznosi: 50,00 EUR
Za studente doktorskih, osnovnih i master studija kotizacija iznosi: 30,00 EUR

Zbornik radova će biti objavljen nakon Konferencije.
Svi učesnici će dobiti Zbornik radova, materijal Konferencije i Sertifikat o učešću.
Dodatne informacije o Konferenciji možete pronaći na web adresi: smepp.uninp.edu.rs

 

×
Language