Erazmus poveljom UNINP je akreditovan od strane Evropske komisije

Evaluacijom realizovanih projekata Evropska komisija je dodijelila Erasmus povelju za visoko obrazovanje Univerzitetu sa rezultatom od 100 bodova i time prepoznala kvalitet studijskih programa, kao i medjunarodne saradnje, Univerziteta. Univerzitet je do sada realizovao dolazne i odlazne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja u Poljskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Turskoj i Alžiru sa ciljem da se nastavi uspješna realizacija međunarodne saradnje.

Ova mogućnost otvara mnoga vrata mobilnosti i strateških partnerstava koja će prije svega imati uticaj na kvalitet studiranja naših studenata i unapredjenje rada našeg nastavnog kadra.

 

 

×
Language