Konkurs za grafičko rješenje vizuelnog identiteta Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Konkurs je namijenjen studentima i svim ostalim zainteresovanim licima.

 

Zadatak Konkursa je kreirati originalno grafičko rješenje za reklamni bilbord Univerziteta dimenzija 6×4,7m u vektorskom formatu.

Neophodno je da zainteresovani kandidati dostave prijedlog rješenja (u pdf formatu) na email: konkurs.bilbord@uninp.edu.rs (u predmet email-a upisati „Prijava na Konkurs za grafičko rješenje“).

 

Rok za prijavu je do 15. januara 2021. godine.

 

Autor najboljeg grafičkog rješenja će biti angažovan na izradi vizuelnog identiteta Univerziteta. Bliži uslovi angažovanja i iznos novčane naknade biće uređeni posebnim ugovorom.

 

Idejno rješenje mora biti originalno djelo autora i ne smije sadržavati dijelove drugih autorskih djela. Predajom radova učesnici prihvataju sve uslove konkursa, a odabrano rješenje ostaje u vlasništvu Univerziteta.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Univerzitet zadržava pravo da ne odabere nijedno rješenje u slučaju da ne odgovara potrebama Univerziteta.

 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem email-a: konkurs.bilbord@uninp.edu.rs

 

×
Language