IUNP je uzeo učešće u Erasmus+ Žan Mone programu Evropske unije

 

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je uzeo učešće u projektu „Učenje stranih jezika u evropskom kontekstu“ koji, u okviru Žan Mone Erasmus+ programa Evropske unije, implementira Univerzitet u Vlori „Ismail Qemali“, R. Albanija.

Projekat se realizuje kroz organizovanje Žan Mone modula za master studente na Fakultetu humanističkih nauka, a u cilju poboljšanja znanja studenata o Evropskoj uniji, njenim institucijama, kulturi i politikama kroz predstavljanje evropske jezičke politike i evropske perspektive učenja jezika. Ispred IUNP-a učešće u projektu će uzeti prof.dr. Amela Lukač Zoranić u svojstvu jednog od predavača na pomenutom modulu. Pored IUNP-a na projektu će učestvovati i profesori Filološkog fakulteta Univerztiteta u Bogradu.

 

×
Language