Predavanja iz predmeta Kvalitativna istraživanja i Psihologija rada

Predavanja iz predmeta Kvalitativna istraživanja biće održana:

11.12.2020.  od 9:00 do 12:15 časova

12.12.2020. od 08:00 do 11:00 časova

Predavanja iz predmeta Psihologija rada biće održana:

11.12.2020.  od 12:30 do 15:30 časova

12.12.2020. od 11:15 do 14:15 časova

×
Language