IUNP na Torino Fashion Week 2020

Departman umjetnosti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru uzeće učešće na Torino Fashion Week-u 2020 koji se ove godine održava na daljinu, putem interneta, u periodu od 3. do 9. oktobra 2020. godine. Torino Fashion Match je događaj koji sufinansira Evropska komisija sa ciljem stvaranja mogućnosti i povezivanja 60 država sa 600 lokalnih partnerskih organizacija. Među dizajnerima  učešće će uzeti dizajnerka Emina Ćorić, iz reda nastavnog osoblja sa Departmana umjetnosti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Torino Fashion Match 2020 je međunarodni inovativni format koji omogućava i podstiče poslovnu saradnju u modnoj industriji. Ovaj događaj održava Evropska poslovna mreža (Enterprise Europe Network) i Sektorska grupa tekstila i mode (Sector Group Textile and Fashion) koja spaja najveće evropske tekstilne i modne proizvođače na jednom mjestu. Ovaj događaj je nagrađen od strane Evropske komisije kao jedan od najboljih događaja u kategoriji inovativnih formata.

 

×
Language