Polaganje usmenog dijela ispita iz Norme i kulture standardnog jezika, Lingvističke stilistike i Morfologije

Obavještavamo studente koji polažu usmeni dio ispita iz Norme i kulture standardnog jezika, Lingvističke stilistike i Morfologije da kontaktiraju asistenta iz navednih predmeta kako bi se dogovorili o polaganja ovih ispita.

×
Language