Uspješna realizacija Erasmus+ razmjene nastavnog kadra

Prof.dr. Jahja Fehratović boravio je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost te je kroz program Erasmus+ ostvario svoju profesorsku mobilnost. Prof. dr. Jahja je na FCKJ-u držao predavanja na temu historijskog prožimanja bošnjačke i crnogorske književnosti. Tom prilikom je prof. dr. Jahja govorio i o zajedničkim karakteristikama bosanskoga i crnogorskoga jezika. U predstojećem periodu se očekuje posjeta nastavnog kadra sa FCKJ-a, koji će imati priliku da boravi u Novom Pazaru i da drži predavanja na odabranu temu.

Ovakav vid razmjene nastavnog kadra omogućio je program Erasmus+. Pored razmjene nastavnog kadra, Erasmus+ omogućava razmjene studenata u svim partnerskim i programskim državama sa kojima IUNP ima potpisanu saradnju.

×
Language