Uspješna realizacija Erasmus+ programa u akademskoj 2019/2020 godini

Studenti sa Univeziteta El Oud iz Alžira i FCKJ iz Crne Gore letnji semestar svojih akademskih studija otpočeli su na IUNP-u kroz Erasmus+ program razmjene. Naime, studenti će imati prilike da pohađaju nastavu iz predmeta koje su odabrali u ovom semestru, te polažu ispite na kraju semestra iz istih. Studenti sa našeg univerziteta su takođe uzeli učešće u Erasmus+ programu i uspješno će pohađati letnji semestar u Crnoj Gori na FCKJ-u. Planirano je da u narednoj akademskoj godini tri studenta našeg univerziteta realizuju razmjene na univerzitetu El-Oued u Alžiru.

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbjeđuje finansiranje projekata za suradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport.  Zahvaljujući uspješnoj suradnji IUNP-a sa Univerzitetom El Oud i FCKJ, te mogućnostima Erasmus+ programa, omogućena je mobilnost studenata i nastavnog kadra uz finansijsku podršku Evropske Unije. IUNP očekuje dalju suradnju, kao i širenje mreže univerziteta sa kojima je ostvarena bilateralna i inter-institucionalna suradnja. Do sada ova mreža broji brojne univerzitete iz Evrope, Azije i Afrike.

×
Language