Profesorice IUNP-a na Birmingham City Univerzitetu

Generalni menadžer IUNP-a, prof. dr Elma Elfić Zukorlić i prorektor za nastavu, prof. dr Amela Lukač Zoranić boravili su u višednevnoj poseti univerzitetima u Londonu i Birminghamu u Velikoj Britaniji. Prilikom posjete Birmingham City Univerzitetu, sastale su se sa prodekanicom Fakulteta umjetnosti, prof. dr Mary Traynor. Na sastanku je postignut dogovor o potpisivanju sporazuma o saradnji koji će ovim visokoškolskim ustanovama omogućiti rad na zajednički naučnim i istraživačkim projektima.
Drugog dana posete Birmingham City Univerzitetu, u organizaciji Centra za interdisciplinarne performativne umetnosti (CIPA) organizovan je inter-encounter event u okviru kog su profesorice IUNP-a održale predavanje i razgovarale sa studentima doktorskih studija BCU na temu “Drugosti u urbanim sredinama”  posebnu pažnju posvećujući gradu Novom Pazaru i kontekstu njegove (ne)urbane “drugosti” na nivou Evrope i nivou Srbije.
Intenzivna saradnja IUNP-a sa univerzitetima u Evropi i svijetu je bitan segment Strategije o internacionalizaciji  čiji je cillj da IUNP uvede u svetske tokove visokog obrazovanja.

 

×
Language